Мета проведення предметного тижня: підвищити зацікавленість школярів до вивчення предметів (математики, фізики, інформатики, хімії та біології),  викликати в них позитивні емоції, підвести до самостійних висновків і узагальнень, збагатити кругозір та інтелект учнів додатковими знаннями, виховувати самостійність мислення, волю, завзятість у досягнення мети, почуття відповідальність за свою роботу перед колективом.